Bruggebouw Oost in Den Haag wordt gerenoveerd

MN gaat in opdracht van eigenaar Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) Bruggebouw Oost in Den Haag renoveren.
Het ruim 11.000 m² grote kantoorpand dat over de Utrechtse Baan is gebouwd krijgt daarbij een upgrade van energielabel E naar A. De renovatie moet in 2019 gereed zijn.
Tot medio 2018 wordt de kantoorruimte aan de Juliana van Stolberglaan 4-10 tijdelijk te huur aangeboden. In het Bruggebouw is al tijdelijk The Hague Tech gevestigd, een internationale community waar talent, bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken om toepassingen van technologie in de samenleving te stimuleren.
Bruggebouw Oost ligt in het hart van het Beatrixkwartier en werd rond de eeuwwisseling ontwikkeld door Multi. Het is vroeger onder andere in gebruik geweest bij de Raad voor de Rechtspraak, de Nationale Politie, College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVz).
Het pand beschikt over ruime kantoorvloeren, verdeeld over 8 verdiepingen. Het is een van twee vrijwel identieke gebouwen naar ontwerp van het bureau Zwarts & Jansma aan de Grotiusplaats, die de oostelijke en westelijk begrenzing van stedenbouwkundig plan Grotiusplaats van de Spaanse architect Joan Busquets vormen.
De renovatieplannen van PMT sluiten aan op de Gebiedsvisie CS Oost van de gemeente Den Haag. Het streven is het centrum te verbinden met het Beatrixkwartier en een hoogstedelijk maar ook groen gebied te maken waar gewerkt, gewoond en gecreëerd kan worden.
Bruggebouw Oost heeft een totaal vloeroppervlakte van 11.229 m² bvo (9666 m² vvo) en in de ondergrondse parkeergarage is plek voor 94 auto's.
Pensioenuitvoeringsorganisatie MN is zelf even verderop langs de Utrechtsebaan gevestigd in de Zilveren Toren.

Bron: PropertyNL, 24-08-2017