Discussie over hoogbouw in Den Haag

31.08.2017

De gemeente Den Haag werkt aan een nieuwe hoogbouwvisie voor de stad met de titel Eyeline & Skyline. Platform STAD gaat daarom op 31 augustus in gesprek met ontwerpers, marktpartijen en bewoners over hoogbouw in Den Haag. De skyline van Den Haag zal de komende jaren ingrijpend veranderen. De vraag naar woningen is groot, want zowel het aantal inwoners als het aantal huishoudens stijgt. De bouw van extra woningen in de stad is daarom noodzakelijk. Hoogbouw is een van de mogelijkheden een hogere dichtheid te realiseren, ruimte te sparen en duurzame ontwikkelingen te bevorderen. Maar wat voor kwaliteitseisen stellen we aan nieuwe torens? En hoe komt de stad er dan op ooghoogte uit te zien? Hoe kun je zorgen voor een goede leefkwaliteit in de omgeving en variatie in vorm en functie? Jeroen Geurst (Geurst & Schulze architecten) beschrijft de architectonische identiteit van Den Haag en hoe hoogbouw zich daartoe verhoudt. Hans Kollhoff (Kollhoff Architekten), ontwerper van de ministeries van BZK en Justitie aan de Turfmarkt en Ruurd Gietema (KCAP Architects & Planners), bekend van The Red Apple in Rotterdam, geven hun visie op hoogbouw en tonen inspirerende voorbeelden. Moet een toren een icoon en landmark zijn, of juist zorgvuldig worden ingepast in bestaande stedenbouwkundige structuren?De onderwerpen Duurzame hoogbouw, Haagse hoogbouw, Hoogbouw op ooghoogte en Wonen in hoogbouw komen aan de orde in deelsessies en een panel gesprek. Met Dorte Kristensen (Atelier PRO), Rob van Kalmthout (Heijmans), Eric Vreedenburgh (Archipelontwerpers), Ben Kuipers (Landschapsarchitect) en Ton Schaap (urbanist gemeente Amsterdam) onder leiding van Jooske Baris (Platform STAD)Tot slot reflecteert Joris Wijsmuller (wethouder gemeente Den Haag, Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur) op wat er tijdens het STAD-gesprek wordt opgehaald aan aandachtspunten en inspiratie voor duurzame hoogbouw in Den Haag. De bijeenkomst van 31 augustus tussen 16.00-20.00 uur vindt plaats in New World Campus aan Spaarneplein 2 in Den Haag