Katwijk en Wassenaar maken plan voor gebied tussen A44 en duinen

 

De gemeenten Katwijk en Wassenaar gaan gezamenlijk werken aan een inrichtingsvisie voor het gehele gebied tussen de A44 en de duinen en tussen de Oude Rijn en de noordrand van Wassenaar. Daartoe behoort ook het voormalig vliegveld Valkenburg, waar woningbouw komt.

De gemeenteraden van Katwijk en Wassenaar hebben afgelopen week om deze integrale visie gevraagd in een gezamenlijke motie. Wassenaar en Katwijk willen hiermee meer samenhang creëren tussen de toekomstige woonwijk en de omliggende landschappen en zo de kwaliteit van het hele gebied verhogen.

Binnen het gebied vallen niet alleen een groot aantal projecten van beide gemeenten, maar ook van de provincie. Zo werken het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Katwijk aan woningbouw en een dronevalley op het voormalig marinevliegveld Valkenburg. Het Valkenburgse Meer wordt uitgebreid voor zandwinning en de Provincie Zuid-Holland is gestart met de aanleg van de RijnlandRoute. Wassenaar wil de groene zone tussen Wassenaar en Katwijk versterken. Om al deze projecten en de doelstellingen ervan met elkaar in verband te brengen is een integrale benadering nodig.

Het streven is de integrale visie nog voor de verkiezingen in maart 2018 aan te bieden aan beide gemeenteraden.

Evenwichtig plan
Wethouders Leo Maat (Wassenaar) en Klaas Jan der Bent (Katwijk): ‘We zijn blij dat onze raden ons hebben gevraagd deze overleggen van de afgelopen periode te gaan verzilveren in een gezamenlijke inrichtingsvisie. We gaan dit direct oppakken, in samenspraak met de belanghebbenden in het gebied. Doelstellingen op het gebied van woningbouwopgaven, economie, natuur, recreatie en sociale samenhang moeten in deze gemeenschappelijke inrichtingsvisie samenkomen. Het resultaat moet een visie worden voor een evenwichtig en integraal plan, dat onze regio in alle opzichten versterkt.’

Goede basis
Met het masterplan en het ontwerpend onderzoek van de gemeente Katwijk én een koersdocument voor de inrichting van de groene zone door Wassenaar ligt er al een goede basis om de gezamenlijke inrichtingsvisie te gaan maken. In de afgelopen periode vonden constructieve gesprekken plaats tussen Wassenaar en Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf, Provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap en de andere partners in de regio. Ook die hebben goede bouwstenen opgeleverd voor een gezamenlijke inrichtingsvisie.

5000 woningen
In 2015 werd de strategie voor de ontwikkeling van het voormalig marinevliegkamp bekend gemaakt. Daarin staat dat er maximaal 5000 woningen komen, diverse voorzieningen en volop ruimte voor sport en spel. In 2020 moeten de eerste 325 woningen gereed zijn. Tegelijkertijd vindt er onderzoek plaats naar de inpassing van een testlocatie voor drones. De woningbouwopgave van 5.000 woningen staat daarbij niet ter discussie.

Bouwrijp maken
Heijmans is in 2014 in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf al aan de slag gegaan met de ontmanteling van het 250 ha grote terrein, een project dat vier jaar duurt en een investering vergt van € 8,5 mln. Naast het ‘opruimen’ van landingsbanen, overige infrastructuur en gebouwen, worden er grootschalige saneringen uitgevoerd en wordt het terrein ontdaan van niet gesprongen explosieven. Kabels en leidingen worden gerooid en bouwwegen en watergangen aangelegd.

Bron: PropertyNL, 7-11-2017