´Toenemende schaarste aan kantoren vraagt snel om visie grote steden´

De snelle terugloop van beschikbare kantoorruimte in grote steden als Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag vereist snel een duidelijke visie van de verschillende gemeentebesturen op nieuwbouw. Hiervoor pleit vastgoedadviseur CBRE. De schaarste kan impact hebben op de economische groei in Nederland doordat bedrijven niet de juiste huisvesting kunnen vinden. CBRE analyseerde de mogelijke impact van de gemeenteraadsverkiezingen op het vastgoedbeleid in de vier grote steden. De leegstand in de Amsterdamse kantorenmarkt (Amsterdam, Diemen en Amstelveen) is in het eerste kwartaal van 2018 gedaald naar het laagste niveau sinds 2000: 5,4% van de totale kantorenvoorraad. De leegstand in Amsterdam is sinds het hoogste niveau in 2010 met 72% afgenomen. In andere grote steden loopt de kantorenleegstand ook snel terug. De afgelopen jaren is de leegstand in Rotterdam, Utrecht en Den Haag respectievelijk gedaald met 20%, 42% en 47%, gerekend vanaf de hoogste niveaus in leegstand. Met name in Utrecht, maar ook in Den Haag heeft dit huurgroei tot gevolg. CBRE ziet de afname van beschikbare kantoorruimte de  komende jaren doorzetten voor de grote steden. Dat zal volgens CBRE managing director Rudolf de Boer zorgen voor verdere reductie van de leegstand en huurprijsstijging. ´In het licht van de huidige coalitievormingen is de snelle afname van beschikbare kantoorruimte een belangrijke trend die door gemeentebesturen onderkend moet worden. We zien dat de beschikbare kantoorruimte in de grote steden snel afneemt en tegelijkertijd hebben de grootste politieke partijen plannen om meer kantoren te transformeren naar woningen. Het is belangrijk dat zij bij het vormen van hun woningbouwplannen meer rekening houden met de groeiende vraag naar kantoren en hier in hun beleid ruimte voor bieden´, aldus De Boer. De krapte op de grootste kantorenmarkt leidt er volgens hem toe dat bedrijven uitwijken naar andere steden.´Hier liggen kansen, maar direct ook een opgave voor deze steden om zich duidelijker te positioneren en voldoende kantoorruimte te bieden om deze bedrijven te kunnen huisvesten. Het is in het belang van onze economische groei en onze internationale positie dat we aan de vraag naar kantoorruimte kunnen voldoen. 

Bron: PropertyNL, 27-04-2018