Delft heeft grootse ambities op Schieoevers-Noord

Het stadsbestuur van Delft wil op de Schieoevers-Noord een groot deel van de geplande nieuwe woningen en werkruimte realiseren. Tot 2040 wil Delft 15.000 extra woningen en nieuwe werkruimte voor 10.000 werknemers.

De realisatie van het Kabeldistrict door Amvest en Kondor Wessels Vastgoed is het eerste concrete project. Het stadsbestuur van Delft wil langs de Schieoevers-Noord in 2030 een modern werkwoongebied hebben ontwikkeld dat duurzaam, gezond, levendig en goed bereikbaar is. Bestaande en nieuwe bedrijven moeten hier ruimte krijgen. Dat blijkt uit het COP, het Concept Ontwikkelplan Schieoevers Noord dat het college op 30 oktober heeft vastgesteld.

De gemeente wil het conceptplan samen met de stad verder uitwerken tot een definitief ontwikkelplan in het voorjaar van 2019. Delft heeft een gemengd stedelijk gebied voor ogen, met speciaal ruimte voor de Delftse kennisintensieve en innovatieve maakindustrie. De ambitie is om evenveel arbeidsplekken als woningen in het gebied te realiseren. Dat sluit aan bij de ambities van de gemeente om tot 2040 in de hele stad te komen tot 10.000 extra banen op alle niveaus en 15.000 nieuwe woningen.

Delft wil het huidige bedrijventerrein, met behoud van het typische industriële karakter, verdichten met stedelijke functies en voorzieningen. ‘Schieoevers-Noord wordt een stuk Delft waar ruimte is om wonen en werken, leren en maken samen te laten gaan. Het gebied biedt ook de kans om een bijdrage te leveren aan grote maatschappelijke opgaven – van energietransitie tot klimaatadaptatie, van schone mobiliteit tot circulaire economie – en om zo met ondernemers en bewoners te komen tot een toekomstbestendige en inclusieve stadswijk’, aldus het college.

De gemeente werkt samen met bewoners, ondernemers en partners in de stad en regio aan de verandering van Schieoevers. Speciaal met de bedrijven van Schieoevers, georganiseerd in de Bedrijvenkring Schieoevers (BKS), is de samenwerking gezocht en vastgelegd in een afspraak tussen BKS en gemeente. Delft is begin dit jaar gestart met een milieueffectrapportage voor het gebied. Over het exacte vastgoedprogramma en de looptijd kan Delft nog niets zeggen, omdat de gemeente nauwelijks grondposities in het gebied heeft.

Bron: Vastgoedmarkt, 01-11-2018