Den Haag springt met eigen Caballerofabriek in marktgat

Den Haag gaat tegenover de Caballerofabriek aan de Binckhaven het eigen Harting-Bankpand herbestemmen tot broedplaats voor startups. Reden is dat marktpartijen niet voorzien in de grote vraag naar betaalbare creatieve huisvesting.
Dat schrijft het gemeentecollege in een voorstel aan de Haagse gemeenteraad. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve startups, scale-ups en andere creatieve ondernemers is van cruciaal belang voor de economische concurrentiekracht van Den Haag en de toekomstige werkgelegenheid van de stad. Hier hoort ook voldoende huisvestingsaanbod bij. Dat is er nog onvoldoende. De creatieve verzamelpanden als Bink36 en Caballerofabriek zitten vol en hebben wachtlijsten.
Nauwelijks marktpartijen
Ondanks de grote vraag, komt de realisatie en exploitatie van betaalbare huisvesting voor creatieve ondernemers in bedrijfsverzamelgebouwen door marktpartijen niet goed van de grond, schrijft de gemeente. ‘Voor marktpartijen is de realisatie en/of exploitatie van een bedrijfsverzamelgebouw met creatieve en innovatieve bedrijvigheid erg risicovol. Zij zijn tevens (op lange termijn) sneller genegen om concessies te doen ten aanzien van het concept en de doelgroep door bijvoorbeeld een hogere huurprijs te hanteren.’
De markt is volgens het gemeentecollege ‘vooral niet genegen om de onderkant van de markt (betaalbare huisvesting voor de starters) in transformatieprojecten te bedienen, tenzij het om (tijdelijk) leegstandsbeheer gaat’. Het enige concrete nieuwe plan is Frank is een Binck op de Van Klingerenkavel. Op de kop van de Binckhorsthaven ontwikkelt Stebru 4.500 m2 bedrijfsruimte voor startups, naast 146 woningen en een lofthotel met veertig kamers.
De Titaan
Overigens opende Den Haag dit voorjaar een ander creatief bedrijfsverzamelgebouw aan Saturnusstraat 14. In dit pand Apollo14 van COD en Borghese Real Estate exploiteert Den Haag 4.000 m2 kantoor- en bedrijfsruimte aan beginnende bedrijven. Maar vanwege de enorme vraag en ter versterking van de ontwikkeling van de Binckhorst tot woon- en werkgebied, wil het college investeren in een nieuw creatief bedrijfsverzamelgebouw van ruim 11.450 m2 bvo in de Binckhorst: De Titaan aan Saturnusstraat 95.
350 banen
De huidige gebruiker Harting-Bank verhuist naar verwachting in september 2019 naar een andere locatie. Het stadsbestuur zegt daarover ‘in goed overleg’ met de bank te zijn. Daarna laat Den Haag het pand naar ontwerp van Braaksma & Roos Architectenbureau transformeren. Het dak wordt verwijderd. Daarbovenop komt een extra etage. Er zal ruimte komen voor ongeveer zeventig bedrijven die meer dan 350 arbeidsplaatsen opleveren. De verwachte oplevering is in 2021.
Kosten 18 miljoen
Den Haag zal voorrang geven aan creatieve ondernemingen die met innovatieve technieken inzetten op een betere wereld. Het college van burgemeester en wethouders reserveert 14,5 miljoen euro voor de ombouw. Om de huur betaalbaar te houden, zal het college de negatieve exploitatie de eerste tien jaar dekken. Daarvoor trekt de stad nog eens 3,5 miljoen euro uit.  Met dit project wordt het gebied rond Binckhorsthaven een echte hotspot, schrijft het stadsbestuur.
Mama Kelly
‘Al deze bedrijven maken het schiereiland tot een dynamisch gebied met een uniek karakter.’ Zo is er de Caballerofabriek met 200 creatieve bedrijfjes en zijn er populaire horecabedrijven Mama Kelly (restaurant) en Kompaan (bierbrouwerij en café). De nabijgelegen Broedplaats de Besturing, het innovatieve bedrijf Secrid en de sociale onderneming Greenfox zijn eveneens succesvol; zij hebben hun eigen pand gekocht en hebben genoeg ruimte om verder uit te breiden.  De gemeenteraad zal het voorstel op 30 oktober bespreken.

Bron: Vastgoedmarkt, 25-10-2018