Handelsmissie India: Karnataka (cybersecurity) & Telengana (innovatieve zorg, startups, cybersecurity en genetics)

15.11.2019


India is een sterk groeiende economie. Gemeente Den Haag heeft goede betrekkingen met de overheden in de deelstaten Karnataka en Telangana. In november worden de bestaande samenwerkingen weer vernieuwd.
Doel van de reis, die van 15 t/m 24 november a.s. plaatsvindt, is om meer relevante netwerken aan elkaar te verbinden. Zo worden onderwijs/kennisinstellingen, hubs en belangenorganisaties actief betrokken worden bij de vernieuwing van de samenwerking.
Deze missie richt zich op het vernieuwen van de samenwerking op overheidsniveau. Daarnaast matchmaking met Haagse instituten/instellingen als hubs, onderwijs-/kennisinstellingen en brancheorganisaties en relevante Indiase partners. 
Voor meer informatie of mogelijkheden mee te reizen, stuur een mail met uw vraag en contactgegevens naar internationaalondernemen@denhaag.nl