Impact Economy: goed(e) zaken doen in Den Haag

Startups in de impact economy zijn allemaal uniek, maar toch hebben ze minstens één ding gemeen. Ze werken ieder op hun manier aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Maar liefst 17 doelen voor het jaar 2030 voor onder meer klimaat, voedsel, water, onderwijs, gezondheid en veiligheid.

Deze UN Sustainable Development Goals staan ook hoog op de agenda van tientallen internationale organisaties en ngo’s in Den Haag. Ze zoeken partners om nieuwe slimme oplossingen te ontwikkelen. Hier liggen kansen voor startups, lokale mkb-bedrijven en onderzoekers. Den Haag heeft hierdoor een uitstekend klimaat voor de impact economy. De gemeente steunt dit met een reeks initiatieven zoals  prijsvragen, aanbestedingen, subsidies en evenementen. Alles gericht op nieuwe tools ontwikkelen voor wereldwijde vraagstukken.  

  • Challenge Haagse Vernieuwers
  • Subsidie voor meetings met impact
  • Startup in Residence
  • World Startup Factory

Challenge Haagse Vernieuwers

Challenge Haagse Vernieuwers is een jaarlijkse prijsvraag voor innovatieve ideeën rond vraagstukken als veiligheid, energie, klimaat en voedsel. De jury zoekt kansrijke oplossingen waarbij disciplines samenwerken. De beste voorstellen maken kans op een werkbudget van € 5.000 tot € 30.000. De prijsvraag staat open voor bedrijven, organisaties, stichtingen en/of studenten uit Den Haag.

In 2017 gingen de prijzen naar: GroundHawQ (drone inschakelen bij noodhulp), Budgently, (budget-app voor jongeren), SafeRails (voorkomen fietsongelukken) en Toogether (slimme carpoolapp).

Info over de aanmelding voor Challenge Haagse Vernieuwers 2018 en het juryrapport 2017 op: www.impactcity.nl

Subsidie voor meetings met impact 

Impact economy = samenwerken. Mondiale vraagstukken zijn zo breed en zo veelomvattend dat altijd coalities nodig zijn. Ondernemers, financiers, onderzoekers en ngo’ers moeten elkaar kunnen ontmoeten, formeel en informeel. Een stad met een florerende impact economy heeft een kalender vol events, conferenties, festivals en matchmaking meetings.    

De gemeente Den Haag stelt subsidie beschikbaar voor het organiseren van bijeenkomsten met impact: van conferenties tot TED-talks. Het doel is de vorming van Haagse crossovers stimuleren. 

Voor de voorwaarden en aanvragen ga naar: www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidieaanvraag-bijeenkomsten-impacteconomi...

Startup in Residence

De gemeente heeft dit voorjaar startups opgeroepen om mee te dingen naar opdrachten voor een nieuwe aanpak van concrete stedelijke problemen. Een voorbeeld van zo’n Urban Challenge is een betere bereikbaarheid van Scheveningen tijdens festivals, maar ook het verduurzamen van daken van particuliere woningen. De aanbestedingen gingen naar de volgende startups:      

  • Work4water - app voor verduurzamen oudbouw-woningen
  • The Next Green Thing - app voor verduurzamen en vergroenen daken
  • Driven to Impact - betere toegang tot de zorg
  • ScoopExpert - off-business boost Beatrixkwartier
  • One Day The Hague - tool voor toeristische topdag in Den Haag
  • Avenieuw - traffic management platform Scheveningen

Najaar 2017 werken de zes bedrijven hun schetsen en voorstellen uit, onder supervisie van experts van de gemeente Den Haag. Tijdens dit traject krijgen zij trainingen, een werkruimte, toegang tot het gemeentelijk netwerk en 7.500 euro werkkapitaal. Eind december volgt de presentatie van zes uitgewerkte voorstellen en/of prototypen. Een jury beoordeelt welke plannen rijp zijn voor verdere investeringen.

Voor informatie over de startups en hun plannen, ga naar: https://impactcity.nl/startup-in-residence-the-hague-meet-the-startups

World Startup Factory

World Startup Factory is een Impact Accelerator in Den Haag voor jonge bedrijven die opereren binnen de VN-ontwikkelingsdoelen. Startups krijgen tijdens een intensief programma steun en advies bij het uitwerken van hun business-case. Ze worden in contact gebracht met investeerders, mogelijke klanten en partners. Doel is de potentie van startups sneller en beter tot volle ontwikkeling te laten komen. 

Het programma werd al gevolgd door bedrijven die werken aan energie-efficiëntie, duurzame mobiliteit, verbeteren luchtkwaliteit, een fiets-app voor woon-werkverkeer en een systeem voor het veiliger bezorgen van pakketjes in de stad.  

World Startup Factory is een project van nationale en internationale partners waaronder gemeente Den Haag, Health Valley Nederland, SPIE Nederland en KPN. Jonge impact-bedrijven kunnen altijd contact opnemen om de mogelijkheden te verkennen.

World Startup Factory

The Hague Tech
Juliana van Stolberglaan 10
2595 CL The Hague

www.worldstartupfactory.com
ana@worldstartupfactory.com

Informatie over de projecten van de gemeente Den Haag voor de Impact Economy:

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
Afdeling Economie,

Anna Menenti
Programmamanager Impact Economy
anna.menenti@denhaag.nl
06 - 10 97 20 25