Inkoopsymposium : Samenwerken als voorwaarde voor Inkoop succes

30.01.2018

Voor menig organisatie is samenwerken met publieke en private partijen de voorwaarde voor inkoopsucces. Studenten Facility management hebben onderzocht hoe binnen de Inkoop delen leidt tot een optelsom van succesvol samenwerken.
In workshops gaat u samen met de studenten actief aan de slag met ‘mutual gain’. Maar ook de ‘lesson learned’ van succesvolle samenwerkingsverbanden tussen een publieke en private partijen worden besproken. Want wellicht ga je alleen sneller maar samen kom je verder.

Het symposium start om 13.30 uur en eindigt om 17.00 uur, gevolgd door een gezellige netwerkborrel.
Het wordt een interessante, interactieve en leerzame middag vol workshops, netwerkmogelijkheden en wellicht nieuwe inzichten.

Het inkoopvakgebied is een complex speelveld waar het uiteindelijk draait om samenwerkingen tot stand te brengen. Samenwerken is - naast het werken aan iets nieuws- ook het opgeven van iets. En dat kan pijn doen. Bij aanvang van het inkoopproces zijn belangen tegengesteld. Ondernemersbelangen kunnen verschillen, maar ook wetgeving en financiële randvoorwaarden. En de tijdsgeest kunnen samenwerken knap lastig maken. En dan praten we nog niet eens over de verschillende stakeholders. Elke inkoper weet dat de ene klant de andere niet is.
Inkopen is al met al een ingewikkeld schaakspel waar ‘met elke seconde duizenden gedachten moet worden geordend’*. Evenals schaken is de inkoop geen kwestie van onbegrepen dynamiek.
Vandaar dat De Haagse Hogeschool samen met de gemeente Den Haag, MKB Den Haag, NEVI Kring Zuidwest en Significant wil kijken naar de getalsmatige aspecten van samenwerken binnen het inkoopproces.
Op 30 januari staan we dan ook stil bij de vraag hoe delen kan leiden tot een optelsom van succesvol samenwerken. Zodat de inkoop faciliteert bij het scheppen van de ‘mutual gain’.
* Albert Einstein

Uit deze dag haal je:

●● Praktijkvoorbeelden van successen en lesson learned

●● Workshops waar u met studenten aan de slag gaat over mutal gain

●● Lessons learned door o.a. UWV en Facilicom

●● Een kijkje in De Haagse Hogeschool met de nieuwe generatie inkoopprofessionals

●● Netwerken voor mutual gain

Dat wil je toch niet missen?

Aanmelden: https://fd8.formdesk.com/dehaagsehogeschool/inkoopsymposium-2018