Kantorencongres 2019

29.01.2019

 

Wat kunt u verwachten?
De Nederlandse kantorenmarkt laat op verschillende fronten een grote dynamiek zien. Aan de ene kant zien we een grote toestroom van met name buitenlandse partijen, die op zoek zijn naar goed verhuurde kantoren. Maar die zijn op steeds meer locaties schaars met als gevolg stijgende prijzen en dalende aanvangsrendementen. Aan de andere kant zien we de sterk veranderende wensen van de kantoorgebruikers. Die willen veel meer flexibiliteit in het huurcontract dan voorheen mogelijk was. Ook zien we de sterke opkomst van flexibele kantoorconcepten met coworking faciliteiten zoals Spaces, Mindspace en WeWork die steeds meer kantoormetrages opnemen om die vervolgens door te verhuren aan kleine bedrijven en ZZP’ers.
Niet alleen moeten kantooreigenaren en -ontwikkelaars met deze trends rekening houden, maar ook met strenge overheidswetgeving. Zoals de minimale energielabel C verplichting per 1 januari 2023. Het overgrote deel van het kantorenareaal is echter nog niet zover. Kantorenbeleggers wacht nog een grote kostenpost, niet alleen in de maatregelen om het gebouw te verduurzamen, maar ook in de vorm van de gemiste huur in de verbouwperiode.   Bij deze bijeenkomst wordt u door deskundigen in het veld goed bijgepraat over de stand van zaken voor wat betreft de wensen van (toekomstige) kantoorgebruikers, nieuwe technologieën maar ook waar de grootste beleggingskansen zijn. Is dat de Randstad of kunnen we ook daarbuiten gaan kijken? En: zijn campussen de kantoren van de toekomst?

Locatie
Atrium Meeting Centre, Strawinskylaan 3001 Amsterdam

Hoofdprogramma en sprekers
12:00 Luxe netwerklunch

13:00 Opening plenaire programma door dagvoorzitter René Buck, directeur Buck Consultants International •Hoe staat de kantorenmarkt ervoor? •Zijn er geen grote risico’s aan de opnamezijde, bijvoorbeeld door veranderend kantoorgebruik?

13:10 Maurice Kuipers, senior adviseur Buck Consultants International  •(On)aantrekkelijkheid van het Nederlandse vestigingsklimaat. •Betekenis Brexit voor Nederlandse kantorenmarkt. •Mobiliteit op de kantorenmarkt: groeien, krimpen en verhuizen.

13:40 Sven Bertens, Head of Research JLL  •Trends in huisvesting, duurzaamheid, technologie en well-being. •De opkomst en het aandeel van flexaanbieders. •Kunnen flexaanbieders nog wel kantoormeters vinden?

14:10 Duo-interviewmet Remko Dickhaut, partner M7 Real Estateen Mark Debets, COOLRC Group •Is er steeds meer vraag naar flexibele huurvoorwaarden vanuit huurders? •Wat voor eisen worden er gesteld aan services bij kantoorgebruik? •Worden er in de huidige markt nog incentives gegeven en zo ja, welke? •Beheer beter uitbesteden of juist niet? •Nieuwe kantooraankopen: waar en wat? •Flexconcepten: zelf opzetten of samenwerken met bestaande?

14:40 Pauze

15:10 Annelou de Groot, Member of the Management Board & Head of Development,International Workplace Group (Regus + Spaces, No 18 etc.) •Introductie en onderscheidend vermogen IWG. •Groeiambitie en hoe deze waar te maken in een krappe markt. •De verschillende contractvormen tussen flexaanbieders en kantooreigenaren. •Toegevoegde waarde van een flex operator voor een pand en de eigenaar.

15:40 Frédéric van der Planken, Managing Director Whitewood Group •Is de markt oververhit en/of hebben we lessen geleerd sinds 2008?

16:10 Duo-interviewmet Alexandra Boot, eigenaar Boot Advocaten B.V.en Marco Vrijburg, Co-founder en CFOToBeDeveloped (T-B-D) •Kan de kantorenvoorraad wel een verduurzamingsslag maken als nieuwbouw van kantoren niet tot nauwelijks wordt toegestaan? •Zal een deel van de kantorenvoorraad onbruikbaar raken doordat de benodigde verduurzamingsinvesteringen te groot zijn voor een (grotendeels) leegstaand kantoorpand en zo ja, hoe valt dat te voorkomen? •Moet kantorentransformatie op bovengenoemde locaties vergemakkelijkt worden? 16:40 Netwerkborrel

Aanmelden?
Stuur een mail met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. ''Kantorencongres 2019''. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden. De kosten voor deze dag bedragen 295 euro excl. BTW.