Monitor bedrijfsonroerendgoed Haaglanden 2018

De Monitor BOG Haaglanden 2018 is uit. Jaarlijks publiceert Steenworp een rapport over het aanbod bedrijfsonroerendgoed in de Haagse regio. 

Een onmisbare bron van informatie over trends op de markt voor kantoren, bedrijfsruimten en winkelpanden. Het rapport bevat tal van cijfers over de regio én de afzonderlijke gemeenten. 

De monitor 2018 laat zien dat de druk op de markt onverminderd hoog is. Het aanbod aan kantoren en bedrijfsruimten is opnieuw verder afgenomen. Ook het aantal beschikbare bouwkavels daalt. Hoewel ruimte in Haaglanden schaars is, zetten gemeenten en regio in op het structureel vergroten van het beschikbare aanbod voor bedrijvigheid.

Naast de monitor presenteert Steenworp ook de resultaten van de advisering over bedrijfshuisvesting in 2018 (aantal klanten, succesvolle hervestigingen, banen).

BOG monitor 2018
Resultaten Steenworp 2018  
Kantorenstrategie