MOOOF moves on, ook na 2020

MOOOF zit in het oude hoofdkwartier van de Luchtmacht dat  eigendom was van het Rijksvastgoedbedrijf. Maar het is nu verkocht aan een ontwikkelaar die plannen heeft voor nieuwbouw van woningen en/of bedrijven. Nog tot minimaal eind 2020 blijft MOOOF in het complex aan de Binckhorstlaan. Is het dan einde verhaal?

‘Nee, zeker niet,’ zegt Sjaak Stolker van beheerder Motus. ‘Wat hier is ontstaan, mag niet verloren gaan. MOOOF is veel meer dan zomaar een verzameling van 200 bedrijven. Het is één grote clustering van creativiteit en bedrijvigheid. We hebben het concept zuiver gehouden, veruit de meeste huurders zijn actief in muziek, dans of sport. Juist daardoor konden er veel dwarsverbanden ontstaan. Danceproducers werken met klassiek geschoolde musici, om maar eens wat te noemen. Zo’n community brengt creatieve geesten op fantastische ideeën.’ 

Nog even terug naar het begin. Hoe is MOTUS bij dit complex betrokken geraakt?

‘Het kwam leeg te staan midden in de crisis. Verkoop en herontwikkeling waren op dat moment geen optie. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft ons in 2013 gevraagd een tijdelijk concept te bedenken om positieve aandacht op de locatie en omgeving te vestigen. Laten zien wat hier allemaal kan. Leegstand haalt een gebouw naar beneden, placemaking brengt nieuwe dynamiek. Dat is wat we hebben gedaan. ’

Hoe schat je de kans in dat MOOOF na 2020 doorgaat?

‘Ik geloof in het concept. MOOOF is een sterke businesscase door de grote vraag naar ruimte voor creatieve bedrijvigheid. We hebben een wachtlijst van serieuze kandidaten die ook een behoorlijke huur kunnen betalen. MOOOF heeft nu een oppervlakte van 16.000 m². Misschien moeten we het geheel opsplitsen of combinaties zoeken met wonen en andere bedrijven. We gaan in ieder geval hard werken om onze huurders toekomst te bieden. Tot die tijd draait MOOOF hier op volle kracht.’

‘Jullie beheren nu ook de voormalige politieacademie aan de Wegastraat op de Binckhorst. Wat gebeurt daar?’

‘Bij de politieacademie gaat het puur om leegstandsbeheer voor een periode van minimaal een jaar. Dit is een mooie optie voor bedrijven of zzp’ers die in een tussenfase zitten. Bijvoorbeeld in afwachting van een definitief pand. Het is een multifunctioneel complex met kantoren, leslokalen, trainingsruimte, een kantine en keuken. Oppervlakten variëren van 14 tot 390 m². De invulling laten we afhangen van de vraag. Zo is de keuken nu in gebruik bij een taartenbakker. Wie tijdelijk onderdak zoekt, kan contact opnemen.’

Motus / MOOOF

Binckhorstlaan 135,
2516 BA Den Haag
T       (070) 381 67 05
E       info@motus-beheer.nl
W       www.motus-beheer.nl

Motus BV beheert leegstaand vastgoed, ontwikkelt spraakmakende tijdelijke concepten en bouwt aan gemeenschappen van ondernemers. Het team bestaat uit professionals op het gebied van huisvesting, beheer en communicatie.