Netwerk Mobiliteit: slimme en schone stadslogistiek

14.06.2018


Onlangs hebben de Stichting Binnenstad, Binnenstad Ondernemers Federatie, Koninklijke Horeca Nederland, MKB Den Haag, VNO NCW, Uneto-Vni, TLN, evofenedex en de gemeente Den Haag, het 'Convenant Stedelijke Distributie' ondertekend. In dit convenant spreken de partijen de ambitie uit dat in 2025 de winkels, horeca, kantoren en bewoners in de Haagse binnenstad alleen bevoorraad worden door voertuigen die geen schadelijke stoffen uitstoten.

Graag gaan we met u op 14 juni aanstaande het gesprek aan hoe we opvolging kunnen geven aan dit convenant. Tijdens de bijeenkomst:

. Informeert de gemeente Den Haag u over de inhoud van het convenant;
. Bespreekt Bereikbaar Haaglanden wat dit voor u als ondernemer betekent;
. Gaan we in op de mogelijkheden en voorwaarden voor het starten van een project met subsidie in samenwerking met Bereikbaar Haaglanden voor de inzet van slim en efficiënt logistiek vervoer in de stad;
. Kunt u inschrijven op het (kosteloos) uitproberen van een elektrische bakfiets als alternatief voor een bestelbus in de stad;
. Wordt u door Stichting PPH2 geïnformeerd over het rijden met een waterstof auto;
. Is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van kennis en informatie.

We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij deze inspirerende bijeenkomst.
Slimme en schone stadslogistiek biedt vele kansen. Maak er gebruik van!

Met vriendelijke groeten,

Ad Dekkers, Platform stedelijke distributie Den Haag
Michel Oldenburg, logistiek makelaar Bereikbaar Haaglanden.

Neem voor vragen gerust contact op met Michel Oldenburg: 0624906738

Programma

Het programma duurt van 15.00-16.30 uur met aansluitend een netwerkborrel.

Locatie
Djinny Logistiek BV
Donau 90 -92
2491 BC  DEN HAAG