Nieuw onderkomen MIVD en AIVD flink vertraagd

De inlichtingendiensten AIVD en MIVD moeten nog jaren wachten op hun nieuwe onderkomen. Tot dusver stond de verhuizing naar de gezamenlijke huisvesting op de Frederikkazerne in Den Haag voor 2022 gepland, maar dat wordt 2029, laten minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en minister Ank Bijleveld (Defensie) aan de Tweede Kamer weten. De diensten hebben de afgelopen jaren meer geld gekregen, onder meer met het oog op de terroristische dreiging. Het personeelsbestand is flink uitgebreid en daardoor is er meer ruimte nodig. ‘Voor wat betreft de inpassing van de personele groei in de gezamenlijke huisvesting wordt nu uitgegaan van een groei van ongeveer 40 procent.’ Datacentra en kabelvoorzieningen vragen ook om meer vloeroppervlak. De huisvesting wordt dan ook duurder. De gebruikersvergoeding stijgt naar 41,2 miljoen euro. Dat was eerder op 24 miljoen per jaar geraamd. Het kabinet wil de diensten in een nieuw pand omdat zo hun ‘slagvaardigheid en doeltreffendheid’ wordt vergroot. Ook wordt de kwaliteit van de samenwerking en hun ‘producten’ door deze stap verbeterd. Verder zijn er voordelen te behalen op het gebied van de ICT, beveiliging, interne dienstverlening en gebouwbeheer, aldus de bewindslieden. De AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) is nu nog gevestigd in Zoetermeer. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD zit al op de kazerne in Den Haag. Het vorige kabinet besloot in 2015 tot nieuwbouw voor beide diensten op de Frederikkazerne.

Bron: Vastgoedmarkt, 02-07-2019