Stadmakers Haagse Binckhorst verenigen zich in We Think Binck

Woensdag 5 juni is de officiële oprichting van de coöperatieve vereniging 'We Think Binck' een feit. Op de Provada tekenen tien marktpartijen, die betrokken zijn bij de herontwikkeling van de Haagse Binckhorst, de oprichtingsovereenkomst. De samenwerkende marktpartijen hebben tien ontwikkelprincipes opgesteld. Zo borgen zij de gezamenlijke kwaliteit van de nieuwe Binckhorst.Het voormalige bedrijventerrein de Binckhorst transformeert tot stedelijke woon-werkplek. De komende jaren worden hier in de eerste fase 5000 woningen gerealiseerd. Bestaande bedrijvigheid en ondernemers ontmoeten nieuwe gebruikers en bewoners. Op deze binnenstedelijke locatie werken bewoners, ondernemers, gemeente en verschillende marktpartijen samen om een kwalitatief nieuw stedelijk woon-werkmilieu te realiseren. Alleen door samen te werken kan een succesvolle transformatie tot stand komen. Tien marktpartijen die actief zijn op de Binckhorst, hebben daarom de handen ineen geslagen en richten nu de coöperatieve vereniging 'We Think Binck' op.

Developing Apart Together

De nieuwe manier van samenwerken tussen publieke en private partijen in de herontwikkeling van een gebied met veel verschillende grondeigenaren noemen we Developing Apart Together (DAT). Dit is uniek in de gebiedsontwikkeling, het vraagt om andere rollen en vernieuwende manieren van samenwerken. De marktpartijen die hun handtekening onder de oprichtingsovereenkomst van de coöperatieve vereniging 'We Think Binck' zetten zijn: Local, Stebru, BPD, VORM, Amvest, De Mannen van Schuim, AM, Schouten, Borghese Real Estate en De Oudendal Groep. Samen vormen zij een open marktcollectief dat samenwerkt met andere belanghebbenden in de Binckhorst.

Bron: PropertyNL, 03-06-2019