Startup Fest 2017: Den Haag impact-hoofdstad

Matchmaking aan het strand: 70 startups presenteerden bij De Kwartel hun business-cases voor een betere wereld aan 35 particuliere investeerders en fondsmanagers. Eind september deed Den Haag mee aan het European Startup Fest 2017 met dit keer in totaal ruim 1.000 jonge bedrijven op zoek naar investeerders.

In Den Haag lag de focus bij startups en scale-ups die werken aan oplossingen voor mondiale vraagstukken. Zij kregen de kans hun ideeën te presenteren aan investeerders, potentiële opdrachtgevers,  wetenschappers en media. Het overvolle festival vond plaats aan het Zuiderstrand en in Binckhaven. Op het programma stonden 18 sprekers, 45 pitches, 35 workshops en talloze presentaties. Thema’s waren onder meer toegang krijgen in opkomende economieën en opschalen binnen Europa.  

Eregasten India

Het internationaal succesvolle impact-bedrijf Intellecap uit India was eregast op het festival. Deze intermediair en matchmaker kwam naar Den Haag om bruggen te slaan tussen Europese startups/fondsen en hun counterparts in India, maar ook Kenya en andere opkomende economieën. Den Haag heeft veel ondernemers met een hindoestaanse achtergrond die zich vaak sterk verbonden voelen met India. Hier liggen extra kansen voor partnerships en kennisuitwisseling. 

Startups voor Sint Maarten

Veel media-aandacht was er voor het opmerkelijke initiatief Startup Solutions for Sint Maarten, dat Constantijn van Oranje (StartupDelta) en Martin Wijnen (ministerie van Defensie) lanceerden samen met ImpactCity. Ze roepen startups uit heel Europa op om ideeën aan te reiken voor een snelle en solide wederopbouw van het eiland. Bij de noodhulp direct na de orkaan werden al innovatieve oplossingen ingezet zoals mobiele zonnepanelen en drones om het rampgebied te verkennen. 

StartupDelta selecteert kansrijke voorstellen. De bedenkers worden in contact gebracht met mogelijke opdrachtgevers zoals het Rode Kruis, Ministerie van Defensie en partners als Dutch Coalition for Humanitarian Innovation en ImpactCity.

Den Haag heeft zich tijdens het Startup Fest kunnen presenteren als een stad met een wijdvertakt ecosysteem voor innovatieve bedrijvigheid gericht op het oplossen van wereldvraagstukken. Mede dankzij de vele internationale organisaties biedt de stad hiervoor een vruchtbare voedingsbodem.   

Meer informatie

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
Afdeling Economie,

Anna Menenti
Projectmanager Impact Economy
anna.menenti@denhaag.nl
06 - 10 97 20 25

www.impactcity.nl