Steenworp wenst u een fantastisch 2020! In deze nieuwjaarsgroet blikken wij niet alleen terug maar kijken we vooral vooruit.

Bedrijfsruimte

Het aanbod van bedrijfsruimte is in 2019 ten opzichte van 2018 verder gedaald.

Dit betekent dat het een grote uitdaging blijft om ondernemers binnen de regio op de juiste plek te laten ondernemen. Daar blijven we ons, samen met verschillende andere partijen, onverminderd voor inzetten. Steenworp helpt u daar graag actief bij samen met Businesspark Haaglanden.

Businesspark Haaglanden is de regionale netwerkorganisatie met betrekking tot bedrijven terreinen voor regio Haaglanden. Hierin werken accountmanagers vanuit verschillende gemeente samen.

Kantoorruimte

Het aanbod op de regionale kantorenmarkt is de afgelopen jaren, zeker op toplocaties,  afgenomen.

In Den Haag zien we dit terug in gebieden met inmiddels leegstandpercentages van onder de 5 procent.

Door ontwikkelingen als transformatie van gebieden, functie menging en nieuwe planontwikkelingen voor kantoren, willen we het aanbod weer verder aanvullen.  

Bij Steenworp werken wij er hard aan om bedrijven te behouden en nieuwe bedrijven aan te trekken. Dit doen we graag samen met u. Daarom maken wij dankbaar gebruik van uw input. 

Ook in 2020 zetten we deze positieve lijn graag met u voort!