Steenworp wenst u een steengoed 2018! In deze feestgroet blikken wij niet alleen terug maar kijken we vooral vooruit.

Kantoorruimte

Het aanbod op de Haagse kantorenmarkt heeft een ongekende afname gehad de afgelopen jaren. De Rijksoverheid had in 2014 nog een afstootopgave van bijna 700.000 m2. Deze is grotendeels uitgevoerd of afgeblazen. Den Haag heeft te maken gehad met een sterke transformatie van kantoren naar o.a. woningen en hotels met ca 600.000 m2 aan vergunningsaanvragen de afgelopen 4 jaar. Tegelijkertijd is de kantorenmarkt aangetrokken zowel op de commerciële markt als door de Rijksoverheid. Op toplocaties is er inmiddels schaarste. Hiermee wijkt de kantorenmarkt van Den Haag af van het landelijk beeld, waar de leegstand nog structureel hoog blijft.

Bedrijfsruimte

De leegstand van bedrijfsruimte is door de aantrekkende economie in Den Haag fors gedaald en dit geld ook voor de regio. Vooral bedrijven in stadsdistributie en bouwsector zorgen voor toenemende behoefte. Hierdoor bevindt het aanbod zich op een historisch laag niveau.   

Retail

Met haar 68 winkelgebieden heeft Den Haag een gevarieerd winkelaanbod in zowel binnenstad als buurten en wijken. De stad telt ca. 3250 winkels met een winkelvloeroppervlak van ruim 630.000 m2. Den Haag weet steeds meer internationale winkelketens aan zich te binden en is op dit vlak nr.2 in Nederland.

Startups

Nieuwe jonge ondernemers en starters zijn belangrijk voor de stad. Het aantal kantoorruimtes voor startups is de afgelopen jaren dan ook gestegen. In 2018 opent Apollo 14 in de Binkhaven: het nieuwe pand voor Impact Startups.

Dank voor de samenwerking!